Εμπειρική ανάλυση της σχέσης τιμών ζωοτροφών και παραγωγού καταναλωτή κρέατος : Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο και αρνί

Thumbnail Image
Date
2015-01-13
Authors
Νταλιάνη, Ευθυμία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη δυναμική σχέση μεταξύ των τιμών των ζωοτροφών και παραγωγού, καταναλωτή για τέσσερα είδη κρέατος: μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κοτόπουλο. Η σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι πολλοί παράγοντες επιδρούν στις τιμές των αγροτικών προϊόντων αλλά οι τιμές των ζωοτροφών είναι ο κυριότερος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ζωοτροφές αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή κρέατος και κατ΄επέκταση θα επηρέασουν τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή. Τα δεδομένα αποτελούνται από 279 μηνιαίες τιμές που εκτείνονται από τον Ιανουάριο 1990 έως τον Ιανουάριο 2013. Χρησιμοποιώντας Johansen cointegration tests, Granger causality tests και impulse response functions τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως οι τιμές των ζωοτροφών, οι τιμές παραγωγού και οι τιμές καταναλωτή δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Description
Keywords
Συνολοκλήρωση, Τιμές ζωοτροφών, Τεστ μοναδιαίας ρίζας, Δυναμική σχέση
Citation