Μελέτη του μικροκλίματος και της υδατικής κατάστασης φυτών φράουλας σε καλλιέργεια εντός θερμοκηπίου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-05

Authors

Αρχοντή, Γεωργία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Βασικό στοιχείο του κύκλου της ζωής είναι το νερό. Σε όσες καλλιέργειες υπάρχει ανάπτυξη, έχει παρατηρηθεί ότι ο όγκος του νερού είναι 4-8 φορές παραπάνω του βάρους των στερεών συστατικών των φυτών. Η φράουλα είναι ένα φυτό που χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά εξαρτάται από τη ποικιλία του φυτού και τη φυσιολογική κατάσταση. Διαθέτει πολύ μεγάλη γενετική ποικιλομορφία, γεγονός που της επιτρέπει να καλλιεργείται και να ευδοκιμεί σε ποικίλα περιβάλλοντα. Καλλιεργείται σε μια μεγάλη γκάμα εδαφών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως δεν αναπτύσσεται σε εδάφη με υψηλούς δείκτες υγρασίας καθώς αποφεύγεται η καλλιέργεια της σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Για τη καταμέτρηση της εδαφικής υγρασίας ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι δείγματα εδάφους σε εργαστήριο. Ο προσδιορισμός της υγρασίας μπορεί να γίνει έμμεσα με τη μέτρηση της τάσεως, δηλαδή γίνεται χρήση τενσιόμετρου ηλεκτρικής αντιστάσεως. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη και τη παραγωγή του φυτού της φράουλας είναι το νερό. Αυτό συμβαίνει είτε μέσω της ατμοσφαιρικής υγρασίας, είτε μέσω της απαιτούμενης ποσότητας του για την ανάπτυξη. Η ατμοσφαιρική υγρασία, αποτελεί δευτερεύων ρόλο στο σχηματισμό οφθαλμών ανθοφορίας, ο οποίος σχετίζεται με τη ποικιλία του φυτού και την εποχή. Η εξάτμιση και η διαπνοή είναι οι διαδικασίες που χάνεται το νερό από τις καλλιέργειες. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως η διαθεσιμότητα ενέργειας, τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα. Η κατάσταση αυτή δημιουργείται κυρίως από τη σχετική υγρασία, τη θερμοκρασία και τη ταχύτητα ανέμου. Για τη ποσοτική εκτίμηση της εξάτμισης της διαπνοής και των αλλαγών που φέρουν στο χρόνο, απαιτείται πολύ καλή γνώση των παραγόντων αυτών. Για να προγραμματίσουμε τον αριθμό των αρδεύσεων, τη ποσότητα νερού αυτών και τη διάρκεια τους πρέπει να ξέρουμε το πόσο ωφέλιμο νερό μπορεί να αποθηκευτεί στο έδαφος και το ρυθμό διαπνοής και εξάτμισης. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη του μικροκλίματος και της υδατικής κατάστασης φυτών φράουλας σε καλλιέργεια θερμοκηπίου με τη χρήση αισθητήρων εδαφικής υγρασίας EC-5 και συστήματος αισθητήρων για τη καταγραφή των μικροκλιματικών παραγόντων και επεξεργασία των χρονοσειρών που προέκυψαν με το λογισμικό Hydrognomon. Τοποθετήθηκαν τρείς αισθητήρες EC-5 αντίστοιχα σε τρείς γλάστρες διαφορετικών χειρισμών αλατότητας High, Low και μάρτυρας. Ήταν συνδεδεμένοι με τον Datalogger (καταγραφικό) και εκείνος με τη σειρά του «προωθούσε» τα αποτελέσματα στο excel απευθείας όπως και του πυρανόμετρου για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας και του ΑΤΜΟS14 για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, βαρομετρικής πίεσης, πίεσης των ατμών κα σχετικής υγρασίας. Η συλλογή μετρήσεων που έχουν καταγραφεί από τον Datalogger γινόταν κάθε εβδομάδα και η διάρκεια του πειράματος ήταν από της 20/11/2018 έως της 17/4/19. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε ότι έχουμε 100% σχετική υγρασία τους χειμερινούς μήνες αλλά και τους μήνες της άνοιξης που χρειάζεται παραπάνω άρδευση. Σχετικά με τη θερμοκρασία η υψηλότερη τιμή είναι πάνω από 30°C τη 18η εβδομάδα και η υψηλότερη ατμοσφαιρική πίεση στις 1.02 atm τη 5η εβδομάδα. Τέλος, όσον αφορά την ηλιακή ακτινοβολία δεν έχουμε ελάχιστη τιμή λόγο της περιόδου της νύχτας και βλέπουμε την υψηλότερη τιμή περίπου ίση με 900 W/m2 την 21η εβδομάδα.

Description

Keywords

Μικροκλιματικές συνθήκες, Αισθητήρες, Σχετική υγρασία

Citation