Το «Πάρκο Ξυστρή» στον Πύργο

Thumbnail Image
Date
2023-02-15
Authors
Σοφιανόπουλος, Χρήστος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το παρελθόν του χώρου του θεματικού πάρκου Ξυστρή στον Πύργο που είναι αντικείμενο μελέτης είναι συνδεδεμένο με την πορεία δραστηριοποίησης του εργοστασίου Ελαιουργία Α.Ε. Ξυστρή στις αρχές του 20ού αιώνα. Πρωταρχικός στόχος είναι η διερεύνηση του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου για να εξηγηθούν οι αλλαγές που έγιναν στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η απαίτηση των κατοίκων της πόλης για την προστασία των εγκαταλελειμμένων κτηρίων της βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Πραγματοποιείται μια ανάλυση της τωρινής πραγματικότητας της δημόσιας περιοχής με παρουσίαση των έργων που έχουν γίνει στον χώρο με σκοπό την αναβάθμιση του αστικού τοπίου της πόλης για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ακολουθούν προοπτικές και προτάσεις για αξιοποίηση των εμβληματικών κτηρίων στο μέλλον.
Description
Keywords
Αστική εξερεύνηση, Πάρκο Ξυστρή
Citation