Διερεύνηση της επιχειρηματικότητας ως προς την αντίληψη ευκαιριών και ικανοτήτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

Thumbnail Image
Date
Authors
Κακούρη, Ειρήνη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας η επιχειρηματικότητα ως προς την αντίληψη ευκαιριών και ικανοτήτων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η απόφαση για επιχειρηματική δραστηριοποίηση δεν είναι ποτέ εύκολη, καθώς συνοδεύεται πάντοτε από μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές της. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επισκόπηση της θεωρίας και της βιβλιογραφίας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα καθώς επίσης γίνεται η παρουσίαση και ανάλυση τόσο των επιχειρηματικών ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον βασιζόμενη στο δείκτη επιχειρηματικών ευκαιριών όσο και με το προσωπικό παράγοντα της ικανότητας για επιχειρηματική δραστηριοποίηση που και αυτός μετράται με τον δείκτη επιχειρηματικών ικανοτήτων.
Description
Keywords
Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικές ικανότητες, Επιχειρηματικές ευκαιρίες, Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας
Citation