Σκηνικά ζητήματα στην "Ανδρομάχη" του Ευριπίδη

Thumbnail Image
Date
2023-02-15
Authors
Γρηγοριάδη, Ανδρομάχη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη τριών σκηνικών ζητημάτων στην Ανδρομάχη του Ευριπίδη. Η χρήση των παρασκηνίων, η εκμετάλλευση της θεατρικής μηχανής, καθώς και η παρουσία της Ανδρομάχης ως κωφού προσώπου στην έξοδο του έργου μελετώνται με βασικό οδηγό το κείμενο και την ερμηνεία του. Στη μελέτη αυτή συμβάλλουν σημαντικά τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως επίσης οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τις καινοτομίες του Ευριπίδη στη διαχείριση του μυθολογικού του υλικού, την εποχή συγγραφής του έργου αλλά και τις υποθέσεις για τον τόπο παράστασής του.
Description
Keywords
Ευριπίδης, Σκηνικά ζητήματα, Ανδρομάχη
Citation