Συγκριτική ανάλυση χαρακτηριστικών ομιλίας και κατάποσης σε ασθενείς με ατροφία πολλαπλών συστημάτων και προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση : πιλοτικά στοιχεία σε 4 ασθενείς

Thumbnail Image
Date
2023-09-21
Authors
Κορδώνη, Ευανθία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ύπαρξη διαταραχών ομιλίας και κατάποσης είναι αρκετά συχνό χαρακτηριστικό των ασθενών με άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα, όπως αυτά της ατροφίας πολλαπλών συστημάτων και της προϊούσας υπερπυρηνικής παράλυσης. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρατήρηση και η σύγκριση των δυσκολιών ομιλίας και κατάποσης, που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση και ατροφία πολλαπλών συστημάτων. Στην παρούσα εργασία, περιλαμβάνονται τέσσερις κλινικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα, δύο ασθενείς με MSA και δύο ασθενείς με PSP. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του στοματοπροσωπικού μηχανισμού. Στην συνέχεια, η αξιολόγηση της ομιλίας έγινε με την συμπλήρωση της κλίμακας GRBAS, της παρατεταμένης παραγωγής των φωνημάτων /a/, /s/ και /z/, της ανάγνωσης του κειμένου ‘’ουράνιο τόξο’’ και της επανάληψης ορισμένων λέξεων και προτάσεων. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια VHI και V-RQOL. Η αξιολόγηση της κατάποσης περιλάμβανε την διεξαγωγή του Τimed Water Test και την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων EAT-10 και SWAL-QOL. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι όλοι οι ασθενείς, είχαν δυσκολίες σε σχέση με την ομιλία, αλλά και την κατάποση. Οι δυσκολίες αυτές διέφεραν σημαντικά μεταξύ όλων των ασθενών. Επιπλέον, όλοι τους εμφάνισαν μικτού τύπου δυσαρθρία με στοιχεία υποκινησίας, αταξίας και σπαστικότητας, ενώ ένας ασθενής με ατροφία πολλαπλών συστημάτων εμφάνισε επίσης και στοιχεία χαλαρής δυσαρθρίας.
Description
Keywords
Ατροφία πολλαπλών συστημάτων, Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση, Δυσαρθρία, Δυσφαγία
Citation