Νεότερες εξελίξεις στην κοινωνική λογιστική των επιχειρήσεων : Η σχέση κοινωνικής με την οικονομικής τους απόδοσης

Thumbnail Image
Date
2014-12-04
Authors
Φίλιος, Φίλιππος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην μελέτη αυτή εξετάζονται μία σειρά από συναφή ζητήματα τα οποία συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους: Α) Πως μετριούνται οι κοινωνικές επιδόσεις των εταιρειών; Β) Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει μία καλή κοινωνικώς απόδοση; Γ) Ποιες σχέσεις τεκμηριώνονται εμπειρικώς ανάμεσα στην απόδοση σε κοινωνικούς όρους και στην απόδοση σε οικονομικούς όρους. Δ) Είναι εφικτό ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας; Ποια μορφή μπορεί αυτό να πάρει; Ε) Τι ρόλους καλείται να παίξει και πως η Κοινωνική Λογιστική των Εταιρειών; Ποια επιμέρους είδη Κοινωνικής Λογιστικής έχουν αναπτυχθεί και ποιες σκοπιμότητες-χρησιμότητες υπηρετούν; ΣΤ) Τι εννοείτε ως ηθική συμπεριφορά στον Τραπεζικό τομέα; Ζ) Case-Study: «Η Alpha Bank»
Description
Keywords
Κοινωνική εταιρική ευθύνη, Οικονομική απόδοση
Citation