Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία σε οινοποιήσιμο αμπέλι της Σάμου.

Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Κωτάκης, Νικόλαος.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Abstract
Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία σε οινοποιήσιμο αμπέλι της Σάμου. Η επιλογή του θέματος έγινε για να δώσει πληροφορίες που αφορούν κυρίως τους εχθρούς, τις ασθένειες της αμπέλου και την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στο συγκεκριμένο νησί, αλλά και για να προβάλλει τις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας των σαμιακών οινοποιήσιμων αμπελώνων και τους τοπικούς οίνους, που είναι οι πρώτοι που πήραν διακρίσεις και βραβεία στο εξωτερικό. Ένα μέρος της πτυχιακής μελέτης μου προέρχεται από πληροφορίες και στοιχεία που συνέλεξα κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής μου άσκησης στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων και Απολυμάνσεων “Αφοί Κ. Τριανταφύλλου ΟΕ”, όπου είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι Σαμιώτες οινοπαραγωγοί. Η επαφή και η συζήτηση μαζί τους, συμπλήρωσε άλλο ένα κομμάτι της εργασίας μου. Αυτό που αφορά τις ασθένειες, τους εχθρούς, τις καλλιεργητικές τεχνικές και τις μεθόδους φυτοπροστασίας των τοπικών αμπελώνων. Τέλος η μελέτη ολοκληρώθηκε με στοιχεία που συνέλεξα από τις τοπικές αρχές αλλά και από συγγράμματα και βιβλία τα οποία αφορούσαν κυρίως επιστημονικές πληροφορίες. Το ερευνητικό πεδίο που εξετάζει η παρούσα εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια. • Στο Κεφάλαιο 1 αναφέρονται στοιχεία που αφορούν τα γεωργοοικονομικά στοιχεία του νησιού, την αμπελοκαλλιέργεια και την ιστορία της, την παραγωγή οίνου, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται, τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, τον συνεταιρισμό (ΕΟΣΣ) και τους τύπους κρασιών που παράγονται στο νησί. • Στο Κεφάλαιο 2 καταγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εχθρών της αμπέλου ανά είδος, καθώς και ο τρόπος φυτοπροστασίας. • Στο Κεφάλαιο 3 αναφέρονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ασθενειών της αμπέλου και ο τρόπος φυτοπροστασίας. • Στο Κεφάλαιο 4 δίνονται γενικές πληροφορίες για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. • Στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται παρουσίαση της διαδικασίας ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που ακολουθούν οι Σαμιώτες αμπελουργοί.
Description
Keywords
Αμπελοκαλλιέργεια (Μελέτη περίπτωσης) - Σάμος., Αμπελοκομία - Φυτοπροστασία., Άμπελος - Ασθένειες.
Citation