Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης διπλωματικών εργασιών

Thumbnail Image
Date
2023-05-08
Authors
Λυμπέρη, Ελισάβετ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής που έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των διπλωματικών εργασιών για την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει την υποβολή, την ανάθεση, την παρακολούθηση, την παρουσίαση και ολοκλήρωση των διπλωματικών εργασιών, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μελών, όπως καθηγητές, φοιτητές, διευθυντές τομέων και γραμματείες. Στην εργασία αναλύονται λεπτομερώς τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τον σχεδιασμό της εφαρμογής, περιλαμβάνοντας τις λειτουργίες που αναπτύχθηκαν, καθώς και τις τεχνολογίες και τις γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν.
Description
Keywords
Ιστοσελίδες, Διαδικτυακές εφαρμογές, Διπλωματικές εργασίες, Διαχείριση ακαδημαϊκών εργασιών
Citation