Σχεδίαση εξωτερικού ελεγκτή για τον έλεγχο περιβάλλοντος μικτής πραγματικότητας

Thumbnail Image
Date
2022-10-11
Authors
Παπαδούλης, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ μίας ελεγχόμενης συσκευής μικτής πραγματικότητας και ενός ελεγκτή με χρήση του περιβάλλοντος της Unity. Συγκεκριμένα, η ελεγχόμενη συσκευή είναι ένα Microsoft HoloLens 2 και ο ελεγκτής ένα έξυπνο κινητό. Κατά το στάδιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε αναζήτηση για το τι είναι μικτή πραγματικότητα καθώς και παρουσιάστηκαν βασικά θεωρητικά και τεχνολογικά εργαλεία ανάπτυξής εφαρμογών σε αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η σχεδίαση και υλοποίηση ενός γενικού πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή. Με χρήση αυτού του πλαισίου αναπτύχθηκε το πλαίσιο επικοινωνίας που αφορά συγκεκριμένα την αποστολή δεδομένων εισόδου από τον ελεγκτή στην ελεγχόμενη συσκευή. Έπειτα σχεδιάστηκε ένας αλγόριθμος ο οποίος κάνει τον ελεγκτή να είναι χειριστήριο της συσκευής με 6 βαθμούς ελευθερίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα το οποίο αξιολογεί κατά πόσο μία καινούρια αλληλεπίδραση – στην προκειμένη ένα κλικ στο κινητό – μπορεί να είναι προτιμότερη από μια ενδογενή αλληλεπίδραση του HoloLens 2 – στην προκειμένη το air-tap. Μέσω του πειράματος συγκεντρώθηκαν δεδομένα και προέκυψε μια στατιστική ανάλυση η οποία δείχνει πως αξίζει να ερευνηθούν περαιτέρω τρόποι αλληλεπίδρασης με συσκευή μικτής πραγματικότητας.
Description
Keywords
Μικτή πραγματικότητα, Ελεγκτές, Επεξεργασία εικόνας
Citation