Η άποψη των καταναλωτών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη των τραπεζών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-15

Authors

Βέλτσος, Σοφοκλής

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τον ρόλο των εταιρειών στην κοινωνία. Εκτός από το κέρδος, έχει αναδειχθεί η σημασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αναφέρεται στην ενσωμάτωση αυτών των πτυχών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στις οικονομικές συνέπειες της ΕΚΕ, η παρούσα μελέτη επιδιώκει να μελετήσει τον ρόλο των καταναλωτών στον τραπεζικό κλάδο και τις συνέπειες των τραπεζών στις δραστηριότητες ΕΚΕ και να εμβαθύνει στην περίπλοκη σχέση μεταξύ των καταναλωτών και των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Βασίζεται στο γεγονός ότι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθοδηγούμενα όχι μόνο από οικονομικές επιταγές αλλά και από κοινωνικές προσδοκίες, προσπαθούν να εξισορροπήσουν τις κλίμακες κερδοφορίας και ευθύνης. Η εξέταση των προοπτικών των καταναλωτών αναδεικνύεται ως πρωταρχικής σημασίας, παρέχοντας έναν μοναδικό φακό μέσω του οποίου μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αυθεντικότητα των πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στον τραπεζικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που διανέμεται σε καταναλωτές διαφορετικών τραπεζών γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της επίδρασης και επιρροής στις τράπεζες για την αξιολόγηση ΕΚΕ. Στόχος είναι η ανάδειξη της συμμετοχής των καταναλωτών στις δραστηριότητες ΕΚΕ του τραπεζικού τομέα.

Description

Keywords

Καταναλωτές, Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Citation