Διαδικασία ανάλυσης stress jacking σε μεταλλική πτέρυγα αεροσκάφους

No Thumbnail Available

Date

2023-02-28

Authors

Δραγώνα, Αρετή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η διάβρωση των αεροσκαφών είναι ένα φαινόμενο το οποίο όσο και να προοδεύει η τεχνολογία των υλικών και των δομικών κατασκευών των αεροσκαφών, είναι ένα κομμάτι που με βεβαιότητα θα επηρεάσει το αεροσκάφος σε κάποιο στάδιο της πτητικής του λειτουργίας. Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την διαδικασία ανίχνευσης και επιδιόρθωσης της διάβρωσης στην εσωτερική επιφάνεια της πτέρυγας ενός Airbus A320. Το αεροσκάφος βρίσκεται σε υπόστεγο βαριάς συντήρησης για το προγραμματισμένο έλεγχο που περνάει στα δώδεκα έτη πτητικής λειτουργίας. Ο έλεγχος επιθεώρησης για ανίχνευση και αποφυγή διάβρωσης της πτέρυγας ξεκίνησε με οπτικό έλεγχο σε όλη την άνω επιφάνεια της πτέρυγας, όπου εντοπίστηκε αποκόλληση του προστατευτικού χρώματος ή προδιάθεση αποκόλλησης και σημειώθηκε για λεπτομερή έλεγχο με τη μη καταστροφική μέθοδο του phased array υπερήχου. Η μέθοδος του phased array ανέδειξε μεγάλο μέρος της εσωτερικής επιφάνειας της πτέρυγας να έχει διαβρωθεί. Αμέσως ξεκίνησε η λεπτομερής καταγραφή των σημείων αυτών με την βοήθεια πινάκων 12x12, 6x6 και 7x7, ώστε να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία για να γίνει εκτίμηση και αξιολόγηση του μεγέθους της ζημιάς. Ο επικεφαλής μηχανικός συμπληρώνει αναλυτικές φόρμες της Airbus για τον υπολογισμό του βάρους του αεροσκάφους και το προετοιμάζει για την διαδικασία του stress jacking. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τρεις βασικούς γρύλους που θα σηκώσουν το αεροσκάφος από το έδαφος και σύνολο άλλους έξι σε συγκεκριμένα δομικά σημεία της δομής της ατράκτου και των κινητήρων ώστε να αποφορτιστεί το αεροσκάφος και να βρίσκεται σε κατάσταση μηδενικής φόρτισης για την διαδικασία της επιδιόρθωσης. Η επιδιόρθωση γίνεται από την ομάδα των μεταλλουργών και μηχανουργών υπό την επίβλεψη και την ευθύνη τη δική μου ως τον υπογράφοντα Β1.1 μηχανικό. Η πτέρυγα αποτελείται από aluminium sheets 7075, σε κατάσταση μηδενικής φόρτισης, ανασηκώνεται το άνω skin plate της πτέρυγας για να δημιουργηθεί πρόσβαση στα διαβρωμένα aluminium sheets. Μόλις αφαιρεθεί η διάβρωση με την βοήθεια υπερήχων μετριέται το εναπομένων πάχος στα aluminium sheets και ξαναγίνεται έλεγχος με phased array για την πιθανή ανίχνευση διάβρωσης σε κατώτερα στρώματα. Έπειτα η επισκευή γίνεται με την τοποθέτηση ενός doubler skin plate που θα τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνειας που είχε την διάβρωση, θα γίνει επανατοποθέτηση του άνω skin plate και τέλος θα αφαιρεθούν οι γρύλοι υποστήριξης μηδενικού φορτίου και θα γίνει επαναφορά του αεροσκάφους στο έδαφος. Για την διασφάλιση επανεμφάνισης της διάβρωσης στο ίδιο σημείο, η επισκευή θα ελέγχεται με την μέθοδο του Phased Array ανά 6500 κύκλους.

Description

Keywords

Διάβρωση αεροσκαφών, Πτερύγια αεροσκάφους

Citation