Η επιρροή του καταναλωτή από το ψηφιακό μάρκετινγκ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-05-03

Authors

Ευστρατίου, Αντιγόνη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα πτυχιακή αφορά την επιρροή του ψηφιακού μάρκετινγκ(digital marketing) στον καταναλωτή. Μέσω των διάφορων εννοιών οι επιχειρήσεις προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους , πιο συγκεκριμένα θα γίνει η μελέτη περίπτωσης πάνω στο πόσο επηρεάζει το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ τις επιλογές του καταναλωτή στην τελική αγορά του προϊόντος και στους τρόπους που επιλέγει η ίδια την διαφήμισή-προώθηση της. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών του μάρκετινγκ, όπως ο ορισμός του μάρκετινγκ για την εισαγωγή στο θέμα και την πλήρη κατανόηση του, την εξέλιξή του μάρκετινγκ με την πάροδο του χρόνου αλλά και αναλυτικά τα μέρη που αποτελούν το μίγμα μάρκετινγκ δηλαδή το προϊόν,την τιμή, τα κανάλια διανομής και η προώθησή τα οποία λόγω της εξέλιξής προστίθενται και το ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, αναφέρεται αναλυτικά η ιδεολογία του μάρκετινγκ καθώς και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρεται η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ το οποίο εφαρμόζεται για την καλύτερη λειτουργία με στόχο την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στο πελάτη. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του ψηφιακού μάρκετινγκ καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονέκτημα του αφού αποτελεί μία νέα στρατηγική προσέγγιση των επιχειρήσεων που αναμφίβολα έχει διαφοροποιηθεί με την πάροδο των χρόνων και την βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης μαζί με την βοήθεια της έρευνας μάρκετινγκ. Επιπλέον, στο τρίτο κεφάλαιο πραγματώνεται και αναλύεται η έννοια της διαφήμισις και της προώθησης δηλαδή την αποσαφήνιση των βασικών εννοιών. Κατά την συνέχεια του κεφαλαίου αναλύονται το μίγμα προβολής της διαφήμισης καθώς και οι δημόσιες σχέσεις εκτενέστερα. Πρόσθετα αναλύεται η ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ , το περιβάλλον της διαφήμισις καθώς και οι στρατηγικές διαδικασίες, προσεγγίζοντας τον κοινό στόχο και τα ψηφιακά μέσα. Τέλος το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει το βασικό όρο της συμπεριφοράς του καταναλωτή τη επίδραση του από το ψηφιακό μάρκετινγκ καθώς και βάση του βιοτικού επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται η συμπεριφορά των καταναλωτών, η επίδραση του από το ψηφιακό μάρκετινγκ καθώς και η αλλαγή της συμπεριφοράς του κατά την περίοδο του covid-19. Στην συνέχεια πραγματώνεται η εμπειρία του καταναλωτή από τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες αλλά και η πείρα του πάνω στις ηλεκτρονικές αγορές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Το πέμπτο κεφάλαιο ουσιαστικά αναλύει τον τρόπο έρευνας και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της έρευνας. Επίσης παραπέμπονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου το οποίο πραγματοποιήθηκε για την έρευνα. Τα διαγράμματα και οι πίνακες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Τέλος αναλύονται διεξοδικά τα συμπεράσματα της έρευνας. Στο κεφάλαιο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας και δίνονται κάποιες προτάσεις βελτίωσης.

Description

Keywords

Μάρκετινγκ, Ψηφιακό μάρκετινγκ

Citation