Επεξεργασία τροφίμων με πλάσμα διηλεκτρικού φράγματος ατμοσφαιρικής πίεσης

Thumbnail Image
Date
2022-10-18
Authors
Τζινίδης, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στη παρούσα διπλωματική εξετάστηκε το ψυχρό πλάσμα ατμοσφαιρικής πίεσης ως μέθοδος επεξεργασίας τροφίμων με σκοπό την παράταση της διάρκειας ζωής τους. Γενικότερα, η αποτελεσματικότητα του πλάσματος στην επεξεργασία επιφανειών είναι αδιαμφισβήτητη. Όταν όμως αυτό χαρακτηρίζεται από χαμηλή θερμοκρασία καθίσταται ιδανικό για εφαρμογή σε πιο ευπαθή υλικά όπως τα τρόφιμα. Ταυτόχρονα, η χρήση ατμοσφαιρικού αέρα μειώνει δραματικά το κόστος της επεξεργασίας. Η χρήση του επομένως σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων χρήζει διερεύνησης.Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, για την παραγωγή του πλάσματος χρησιμοποιήθηκε διάταξη εκκένωσης διηλεκτρικού φράγματος (Dielectric Barrier Discharge). Με μια πληθώρα ηλεκτρικών μετρήσεων επιχειρήθηκε η εύρεση διάταξης κατάλληλης για επεξεργασία δειγμάτων τυριού. Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με πλάσμα για διάφορους χρόνους και τιμές ισχύος. Βασικές προϋποθέσεις για οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών κρίθηκαν η ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης του δείγματος και η ομοιομορφία του πλάσματος. Έπειτα έγινε παρακολούθηση της αλλοίωσης των δειγμάτων σε βάθος χρόνου και εξετάστηκε μια ποικιλία μεθόδων αποθήκευσης για να βρεθεί η πιο αποτελεσματική. Για την ποσοτικοποίηση των αλλοιώσεων που εμφάνισαν τα δείγματα αναπτύχθηκε μια μορφή χρωματομετρίας, με την οποία εξετάστηκε η μεταβολή του χρώματος της επιφάνειας των δειγμάτων και ποσοτικοποιήθηκαν άλλες δομές που εμφανίστηκαν σε αυτά.
Description
Keywords
Επεξεργασία τροφίμων, Πλάσμα, Ατμοσφαιρική πίεση, Εκκένωση διηλεκτρικού
Citation