Επεξεργασία και απεικόνιση μεγάλου όγκου οικονομικών συναλλαγών

Thumbnail Image
Date
Authors
Λυδάκης, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η δημιουργία ενός Συστήματος Συστάσεων (Recommender System – RS) απαιτεί καλή γνώση του αντικειμένου το οποίο αφορά ο recommender. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ένας μηχανικός να μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα «διαισθήσεις» πάνω στα δεδομένα στα οποία δουλεύει. Η χρήση απεικονίσεων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και υλοποίησης του RS μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την εξοικείωση του μηχανικού με τα δεδομένα και το πεδίο στο οποίο δουλεύει. Συγκεκριμένα, σ’ αυτή τη διπλωματική ασχοληθήκαμε με απεικονίσεις που σκοπεύουν να βοηθήσουν τον μηχανικό στη διαδικασία επιλογής χαρακτηριστικών για τον υπολογισμό ψευδο-αξιολογήσεων (pseudo-ratings) για ένα Σύστημα Συστάσεων Συνεργατικού Φιλτραρίσματος με Έμμεσες Αξιολογήσεις (Collaborative Filtering with Implicit Feedback). Δημιουργήθηκε μία πλατφόρμα διαδραστικής απεικόνισης η οποία έχει σκοπό να επαυξήσει τις δυνατότητες του μηχανικού μέσω των διαγραμμάτων της, λειτουργώντας ως ”εξωτερική μνήμη”. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συστήματος συστάσεων για να παρέχει ένα μέσο οπτικής αξιολόγησης στον μηχανικό ώστε να βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα των επιλογών του. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συναλλαγές Forex από την δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών Forex ZuluTrade.com και το σύστημα συστάσεων είναι σχεδιασμένο να προτείνει σε κάθε χρηματιστή τις 25 καλύτερες συναλλαγές που μπορεί να κάνει μια μέρα.
Description
Keywords
Οπτικές απεικονίσεις, Συστήματα συστάσεων
Citation