Ανάλυση επιλεγμένων μοτίβων εικονοποιίας στους "Επτά επί Θήβας" του Αισχύλου

Thumbnail Image
Date
Authors
Ματράκα, Αγγελική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελείται από τα εξής μέρη. Αρχικά, εξετάζονται με ενδελέχεια βάσει του πρωτοτύπου στα αρχαία ελληνικά πέντε μοτίβα στην τραγωδία Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, τα οποία κατά την κρίση μου συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα στο έργο αυτό. Αυτά είναι το μοτίβο της γης, αυτό της ναυτικής εικονοποιίας, το μοτίβο του ίππου, του κλήρου και αυτό του ήχου. Στη συνέχεια, αφού αναλυθούν εις βάθος αυτά τα θεματικά μοτίβα, παρέχονται τα συμπεράσματα, τα πορίσματα της έρευνας. Τέλος, ακολουθεί το σύνολο των βιβλιογραφικών πηγών.
Description
Keywords
Μοτίβα, Εικονοποιία, Αισχύλος
Citation