Σχεδιασμός και υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων: προτάση δημιουργίας μουσειακής έκθεσης.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Χατζηφώτης, Σπυρίδων

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Πανεπιστήμιο Πατρών

Abstract

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως «το μουσείο είναι ένα κεντρικός και σημαντικός θεσμός που πλην της ιδεολογίας, παράγει κοινωνική συνοχή, παιδεία και αναψυχή. Στον προνομιακό αυτό χώρο, εξίσου κομβικός είναι και ο ρόλος των μουσειακών εκθέσεων, καθώς συμβάλλουν στην ερμηνεία των εκθεμάτων και στη μετάδοση μηνυμάτων και νοηματικών πληροφοριών, άμεσα σχετικών με τα αντικείμενα, στο κοινό» (Τζώνος, 2013, οπισθόφυλλο). Θέτοντας ως αφετηρία την αναγνώριση της σημασίας του εκθεσιακού σχεδιασμού και των εκθεσιακών πρακτικών στη δημιουργία και διαμόρφωση πλαισίων επικοινωνίας ανάμεσα στο μουσείο και το κοινό του, στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μια επισκόπηση της θεωρίας και της πρακτικής που διέπει το σχεδιασμό μουσειακών εκθέσεων. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εργασίας, επιχειρείται μια σύντομης έκτασης κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την έννοια του μουσειακού εκθεσιακού σχεδιασμού. Ακολούθως, στο δεύτερο μέρος της εργασίας προτείνεται o νοηματικός- μουσειολογικός προγραμματισμός για τη δημιουργία μιας έκθεσης με θέμα της επιλογής του σπουδαστή. Στη μουσειολογική μελέτη θα γίνεται αναφορά α) στους στόχους και το χαρακτήρα της έκθεσης, β) στις βασικές εκθεσιακές αρχές που στα πλαίσια της μελέτης θα υιοθετηθούν ως προς τη μάθηση και την επικοινωνία, τη συγγραφή κειμένων και ως προς την αρχιτεκτονική- μουσειογραφική εκθεσιακή σύλληψη. Επιπρόσθετα, θα παρουσιασθούν το σενάριο της έκθεσης (διατύπωση της μουσειολογικής κεντρικής ιδέας), τα κεντρικά μηνύματα της έκθεσης, ενώ θα υπάρξει διεξοδική περιγραφή των εκθεσιακών ενοτήτων και υποενοτήτων καθώς και των προτεινόμενων ερμηνευτικών μέσων της έκθεσης.

Description

Keywords

Μουσείο, Εκθεσιακός σχεδιασμός, Εκθεσιακές πρακτικές, Μουσειολογικό σκεπτικό, Ερμηνεία, Επικοινωνία, Κοινό

Citation