Δημιουργία αρχείου ανεμολογικών δεδομένων και ανάπτυξη προγράμματος υπολογισμού καμπυλών Weibull για τη διαχείριση της αιολικής ενέργειας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-02-14

Authors

Γκίκας, Δημήτριος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την διαχείριση της αιολικής ενέργειας και την δημιουργία προγράμματος υπολογισμού των καμπυλών «Weibull» σε μετρημένα ανεμολογικά στοιχεία περιοχών, και δυνατότητα αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων ανά περιοχή. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο μελετώνται μερικές θεμελιώδης αρχές που διέπουν τον άνεμο όπως για παράδειγμα η ισχύς του. Στην συνέχεια αναλύεται η μεταβλητότητα των ανέμων με τον χρόνο, τον χώρο και την ύπαρξη επιφανειακών εμποδίων αλλά και η εξάρτηση του από το ύψος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας αλλά και προβλέψεις για τις μελλοντικές εξελίξεις της. Στο κομμάτι αυτό παρουσιάζεται και η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Αναλύονται επίσης ζητήματα που αφορούν την παραγωγή ενέργειας, το κόστος παραγωγής, το κόστος αιολικής ενέργειας, την διασύνδεση στο δίκτυο παροχής αλλά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα. Στο τρίτο κεφάλαιο ταξινομούνται οι ανεμογεννήτριες με βάση κάποια κύρια χαρακτηριστικά τους, αναλύονται τα μέρη ανεμογεννήτριας οριζοντίου άξονα και περιγράφονται οι σχεδιαστικές επιλογές για τα κύρια μέρη. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τα χαρακτηριστικά της αιολικής απόδοσης. Συγκεκριμένα περιγράφονται έννοιες όπως αυτή της αιολικής διείσδυσης ενός αιολικού πάρκου ή του συντελεστή δυναμικού της γεννήτριας, εκτιμάται η ετήσια ενεργειακή παραγωγή, και αναφέρεται η αξιοπιστία των αιολικών συστημάτων (διαθεσιμότητα, ανταποδοτικότητα κόστους κλπ). Στο κεφάλαιο πέντε, αναλύεται η διανομή Weibull : μιας συνεχής κατανομή πιθανότητας, η οποία προσδιορίζει την πιθανότητα εμφάνισης όλως των δυνατών ταχυτήτων ανέμου σε μια περιοχή βάση μόνο δύο παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί υπολογίζονται. Τέλος στο κεφάλαιο έξι επεξηγείται η λειτουργία του προγράμματος μας και εφαρμόζεται ένα παράδειγμα με μετρημένα ανεμολογικά στοιχεία της περιοχής «Χώρα Κύθνου» για το έτος 1984.

Description

Keywords

Αιολική ενέργεια

Citation