Ανάλυση δεδομένων προσομοίωσης με ψηφιακά δίδυμα για τη διαχείριση ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίου

Abstract

Τις τελευταίες δεκαετίες ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nearly Zero Energy Buildings - nZEB) αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες ενδιαφέροντος και ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα, στοχεύοντας τόσο σε νεόδμητα, όσο και σε υφιστάμενα κτίρια. Για να επιτευχθεί, όμως, η δημιουργία ενός τέτοιου κτιρίου έχουν καταλυτική σημασία παράμετροι όπως το μικρόκλιμα και το αστικό περιβάλλον πέριξ του κτιρίου, αλλά και οι συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος, κύρια πτυχή ενδιαφέροντος αποτελεί η άνεση των χρηστών και αναλυτικότερα η ποιότητα αέρα, η οπτική, η ακουστική και η θερμική άνεσή τους. Η ποιότητα αέρα αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα για την καλή λειτουργία του κτιρίου, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην υγεία, στην ευεξία και στο επίπεδο απόδοσης στην εργασία των κατοίκων και των χρηστών του. Τα ψηφιακά δίδυμα (Digital Twins) είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία και αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρακτική σχεδίασης και μεθοδολογία λειτουργιών που συμβάλλει στην εξέλιξη των τεχνικών έργων. Ουσιαστικά, η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οργανώνονται τα τεχνικά έργα (μεγάλα ή μικρά), αφού προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο οικονομικά όσο και σε όρους ακρίβειας και χρονοδιαγραμμάτων. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως αντικείμενο αφενός να καταγράψει και να αναλύσει την σημασία χρήσης των ψηφιακών διδύμων και αφετέρου να αναδείξει την αναγκαιότητα χρήσης της τόσο σε κτίρια όσο και σε υποδομές. Επιπλέον, παρουσιάζεται η σημασία της άνεσης που πρέπει να υπάρχει σε ένα χώρο με σκοπό την διευκόλυνση των χρηστών του. Τέλος, πραγματοποιείται ένα πείραμα στο οποίο εξετάζεται η άνεση των χρηστών και τα αποτελέσματα αναλύονται και οπτικοποιούνται με διάφορα εργαλεία που ανήκουν στον τομέα των ψηφιακών διδύμων.

Description

Keywords

Ψηφιακά δίδυμα, Αισθητήρες, Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

Citation