Ανάπτυξη ενός framework με ασφάλεια τύπων για τη διασύνδεση της Node.js με τη Neo4j

Thumbnail Image
Date
Authors
Αθανάσογλου, Ιάσων
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιεί την σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός framework για την επικοινωνία της γλώσσας προγραμματισμού Node.js με την βάση δεδομένων γράφων Neo4j. Ο χρήστης του framework μπορεί με ευκολία, ταχύτητα, και ασφάλεια να αναζητήσει, δημιουργήσει, επεξεργαστεί, και διαγράψει κόμβους και συσχετίσεις, καθώς και να κτίσει τα δικά του ερωτήματα προς την βάση δεδομένων. Στην εισαγωγή τίθεται το πρόβλημα στο οποίο δίνει λύση το framework και περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο. Έπειτα, αναλύεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του framework μέσα από τις κλάσεις του και τη συμπεριφορά τους. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ένα πλήρες παράδειγμα κύκλου ζωής μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί το framework, ξεκινώντας από το μηδέν. Κατόπιν, περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης του framework από άλλους προγραμματιστές. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και δηλώνονται προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις.
Description
Keywords
Βάσεις δεδομένων, Ανάπτυξη εφαρμογών, Αλληλεπίδραση εφαρμογών
Citation