Κατάκτηση φωνημάτων και φωνολογικές διεργασίες απλοποίησης σε ελληνόπουλα ηλικίας 2 – 3 ετών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-07

Authors

Κωνστανταράκη, Αντωνία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρακάτω έρευνα στηρίζεται στο τεστ "Φωνολογικής Αξιολόγησης των Ελληνικών" (Babatsouli, 2019) το οποίο χορηγήθηκε σε παιδιά ηλικιακού πλαισίου 2 έως 3 χρονών. Το συγκεκριμένο τεστ μελετάει και ανιχνεύει φωνολογικές διαταραχές καθώς εξετάζει όλους τους φθόγγους της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις πιθανές θέσεις μέσα σε μία λέξη. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται συλλογή δείγματος ομιλίας σε παιδιά ηλικίας 2 έως 3 χρονών (24 έως 36 μηνών) για να αξιολογηθεί η κατάκτηση φωνημάτων και η φωνολογικές διεργασίες που πραγματοποιούν τα ελληνόπουλα σε αυτήν την ηλικία. Αξιολογήθηκαν παιδιά από την Κρήτη, την Αθήνα και την Πάτρα.

Description

Keywords

Κατάκτηση φωνημάτων, Φωνολογικές διεργασίες απλοποίησης, Αξιολογητικό εργαλείο Pael

Citation