Σωματική έκφραση, περφόρμανς και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη

Thumbnail Image
Date
2022-10-31
Authors
Κατσουλιέρη, Αναστασία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία μελετάται το ζήτημα της έκφρασης και πιο συγκεκριμένα, της σωματικής έκφρασης σε συσχέτιση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνα επικεντρώνεται στον ένα εκ των δύο βασικών συντελεστών αυτής της διαδικασίας, τον εκπαιδευτικό. Ειδικότερα, διερευνάται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως του υποκειμένου εκείνου που δεν μεταδίδει απλώς γνώση αλλά επιδιώκει την ενεργοποίηση μιας βιωματικής συμμετοχής στη γνωστική διαδικασία. Το σώμα θεωρείται η πηγή της εμπειρίας από όπου αντλείται η πρωταρχική έκφραση. Βάσει αυτού, ερευνώνται –από φαινομενολογική οπτική— ερωτήματα που σχετίζονται με το σώμα, τις αισθήσεις, την αντίληψη, την έκφραση και τέλος, την νοηματοδότηση της πραγματικότητας μέσω της σωματικής έκφρασης και της αυτοπραγμάτωσης του εκπαιδευτικού. Η performance (επιτελεστική τέχνη) αποτελεί την καλλιτεχνική έμπρακτη εφαρμογή της σωματικής έκφρασης η οποία έχει την δυνατότητα να αναδείξει εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να εφαρμοστούν και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική πρακτική με τέτοιο τρόπο που θα βελτιώσουν σε πολλαπλά επίπεδα τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Αναφέρονται παραδείγματα από performances οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τις αισθήσεις με σκοπό να καταφανεί ότι κάθε αίσθηση συμβάλλει στην σωματική έκφραση και είναι παρούσα σε κάθε έκφανση της. Ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη το να συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός το οποίο μέσω της performance γίνεται εφικτό.
Description
Keywords
Σώμα, Έκφραση, Εκπαιδευτικοί
Citation