Γλώσσα και φυλακή

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-07-01

Authors

Γκρίζη, Σπυριδούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην έρευνα της γλώσσας της φυλακής και του τρόπου χρήσης της από τα άτομα, που απαρτίζουν το σωφρονιστικό σύστημα (έγκλειστοι, σωφρονιστικοί υπάλληλοι). Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος «γλωσσική ποικιλία» και «περιθωριακά λεξιλόγια», διότι η γλώσσα της φυλακής εντάσσεται σε αυτά. Επίσης, αφού γίνει η κατηγοριοποίηση τους, παραθέτονται οι λόγοι χρήσης αυτών των λεξιλογίων. Έπειτα, το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην ιστορική εξέλιξη του σωφρονιστικού συστήματος, αναλύοντας τις μεθόδους εγκλεισμού, που έχουν ακολουθηθεί κατά καιρούς. Εν συνεχεία στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση, που έχει η γλώσσα με την φυλακή μέσω της αλληλεπίδρασης των κρατουμένων μεταξύ τους, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και με άτομα της ελεύθερης κοινωνίας. Το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αποτελούν το πρακτικό μέρος της εργασίας. Παρατίθενται τα ερωτηματολόγια με την ανάλυση τους και προκύπτουν τα συμπεράσματα μέσω των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για μία έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και εκπονήθηκε με τη χρήση τριών ερωτηματολογίων. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποκτήσουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της γλώσσας της φυλακής αλλά και να απαντήσουμε στο ερώτημα αν αυτή η γλώσσα αλλάζει.

Description

Keywords

Γλώσσα, Φυλακή, Περιθωριακό λεξιλόγιο, Γλωσσική ποικιλία

Citation