Μεταβολομική ανάλυση δηλητηρίου ειδών φιδιών της ελληνικής πανίδας

Thumbnail Image
Date
Authors
Παναγιωτόπουλος, Αλέξιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναπτυχθεί το πρωτόκολλο για τη μεταβολομική ανάλυση δηλητηρίου φιδιών που έχουν συλλεχθεί στο πεδίο και να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ του σωληνόγλυφου είδους Vipera ammodytes meridionalis (Κοινή ονομασία: Κοινή Οχιά) και του οπισθόγλυφου είδους Malpolon insignitus fuscus (Κοινή ονομασία: Σαπίτης). Δώδεκα άτομα Οχιάς και τρία άτομα Σαπίτη, και των δύο φύλων, συλλέχθηκαν από το δάσος Στροφυλιάς (στο επίπεδο της θάλασσας) και το όρος Χελμός (σε υψόμετρο 850μ), κατά την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Το δηλητήριο συλλέχθηκε στο εργαστήριο, μετά από χορήγηση φαρμάκων για αύξηση της παραγωγής του στην περίπτωση του Σαπίτη. Τα μεταβολικά πρότυπα των δηλητηρίων ανακτήθηκαν με Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας (GC-MS), ταυτοποιήθηκαν, ποσοτικοποιήθηκαν, κανονικοποιήθηκαν και φιλτραρίστηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό M-IOLITE (http://miolite2.iceht.forth.gr), του εργαστηρίου Μεταβολικής Μηχανικής και Συστημικής Βιολογίας του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανάλυσης ομικών δεδομένων TM4/MeV. Ταυτοποιήθηκαν 170 και 134 παράγωγα μεταβολιτών στα δείγματα της Οχιάς και του Σαπίτη αντίστοιχα. Παρόλο που το δηλητήριο της Οχιάς ήταν πιο πλούσιο σε μεταβολίτες, ένα μεγάλο μέρος τους ανιχνεύθηκε σε μικρή συγκέντρωση. Το κιτρικό οξύ είναι ο μεταβολίτης με τη μεγαλύτερη αφθονία στο δηλητήριο και των δύο ειδών, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να παρουσιάζεται στην Οχιά. Περαιτέρω ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο ειδών, με πιο ενδιαφέρουσες την απουσία της αδενοσίνης και την πολύ αυξημένη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο δηλητήριο του Σαπίτη, υποδεικνύοντας ότι η ποικιλία στη σύσταση του δηλητηρίου υπάρχει και σε μεταβολικό επίπεδο και θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Για την Οχιά φάνηκε πως ενδοειδικά η σημαντικότερη παράμετρος που επηρεάζει το δηλητήριό της είναι η εποχή, παρουσιάζοντας στατιστικώς σημαντικά μειωμένους ορισμένους μεταβολίτες το Φθινόπωρο σε σχέση με την Άνοιξη και λιγότερο το φύλο, όπου τα θηλυκά άτομα εμφάνισαν στατιστικώς σημαντική μείωση στη συγκέντρωση ορισμένων μεταβολιτών σε σχέση με τα αρσενικά άτομα. Τέλος, σημαντική για τη σύσταση του δηλητηρίου των δύο ειδών, φάνηκε ότι ήταν η επίδραση του χρόνου παραμονής των φιδιών στο εργαστήριο. Οι ενδείξεις αυτές για την ύπαρξη ή όχι στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στις διάφορες καταστάσεις φυσιολογίας, θα πρέπει να ελεγχθούν στο μέλλον σε μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα, ωστόσο, μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι μεταξύ των δύο ειδών οι διαφορές στα μεταβολικά πρότυπα των δηλητηρίων είναι εμφανείς.
Description
Keywords
Μεταβολομική, Δηλητήριο φιδιού
Citation