Μελέτη και υλοποίηση συστήματος συλλογής και καταγραφής υδρομετεωρολογικών δεδομένων με χρήση μικροεπεξεργαστή ανοικτού κώδικα

Thumbnail Image
Date
2022-09-27
Authors
Φραγκάκης, Στέργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συστήματος διαδικτυακής παρακολούθησης μετρήσεων με τη χρήση Arduino. Το Arduino συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο εργαστήριο ή/και στο πεδίο, τα οποία αποθηκεύονται τόσο τοπικά (σε datalogger) όσο και σε cloud (Node-red). Τέλος, με τη βοήθεια ενός web server με πρωτόκολλο επικοινωνίας MQTT, καθίσταται εύκολη η παρακολούθηση πολλαπλών αισθητήρων χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία στο χώρο του datalogger.
Description
Keywords
Υδρομετεωρολογικά δεδομένα
Citation