Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ελληνικού και αγγλικού κοινοβουλευτικού λόγου : μια διαχρονική και συγκριτική μελέτη

Abstract
Ο κοινοβουλευτικός λόγος έχει συνδεθεί διαχρονικά με συγκεκριμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά που τον διέπουν και που εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα σε αυτόν, σε σύγκριση με άλλα είδη λόγου. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της μεταβολής στη συχνότητα χρήσης αυτών των χαρακτηριστικών, τόσο για τον ελληνικό, όσο και για τον αγγλικό κοινοβουλευτικό λόγο. Ως παράμετροι σε αυτή τη μεταβολή εξετάζονται ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί σε συνάρτηση με τον πολιτικό λόγο: το φύλο του ομιλητή ή της ομιλήτριας, η ηλικία που έχει κατά το έτος της ομιλίας και η ιδεολογική ή/και πολιτική του τοποθέτηση. Σκοπός της εργασίας είναι αφενός ο εντοπισμός κάποιου είδους συστηματικότητας στον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται ο κοινοβουλευτικός λόγος, και αφετέρου η εξαγωγή μιας διαγλωσσικής τάσης, με την αντιπαραβολή των δεδομένων των δύο γλωσσών.
Description
Keywords
Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων, Διαχρονικά σώματα κειμένων, Συχνότητα χρήσης, Κοινοβουλευτικός λόγος
Citation