Τουριστικές διαδρομές και υπερτουρισμός : οπτικοποίηση και ποσοτική ανάλυση

Thumbnail Image
Date
2023-03-12
Authors
Νικηφόρου, Αναστασία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αδιαμφισβήτητα ο τουρισμός αποτελεί βαριά βιομηχανία της Ελλάδας με θεαματική δυναμική. Προσαρμόζεται και διαφοροποιείται στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, αφού αποτελεί παράγοντα που τις επηρεάζει σημαντικά. Η ανάπτυξη του, ειδικά σε περιοχές της χωράς, βασίζεται στο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο. Ο βαθμός με τον οποίο αναπτύσσεται επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του περιβάλλοντος και τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, με αποτέλεσμα να απειλείται ο τόπος ανάπτυξης του. Σε αυτή τη περίπτωση εξετάζεται η φέρουσα ικανότητα του προορισμού, κατά την οποία υπάρχει σε κάθε προορισμό ο συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί χωρίς μόνιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που οδηγούν στην υποβάθμιση της περιοχής και εξασφαλίζεται η ικανότητα της περιοχής να υποστηρίζει δραστηριότητες αναψυχής για τους επισκέπτες της και παράλληλα να μην υποβαθμίζει την τουριστική τους εμπειρία. Ταυτόχρονα ο προορισμός βιώνει έναν κύκλο ζωής που ξεκινάει από τη φάση της ανάπτυξης/άνθησης με σημαντική αύξηση και συγκέντρωση κερδών, συνεχίζει με την ωρίμανση που συνοδεύεται από την εμφάνιση αρνητικών εξωτερικών οικονομιών και έντονου ανταγωνισμού (μείωση κερδών) και ολοκληρώνεται στη φάση της κρίσης την οποία θα ακολουθήσει είτε ανανέωση είτε η κατάρρευση. Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν την σειρά των παραπάνω φάσεων είναι οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής, Έλληνες και ξένοι επενδυτές, τουριστικοί πράκτορες που οργανώνουν ταξίδια, όπως επίσης και η πολιτεία με επιδοτήσεις και αναπτυξιακά προγράμματα και τέλος τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού και πληθυσμού και τα χαρακτηριστικά των τουριστών. Σε περίπτωση που η περιοχή ξεπερνάει τα όρια της φέρουσας ικανότητας της, οι επιπτώσεις πλήττουν τη περιοχή σε οικονομικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και φυσικό επίπεδο. Οι δείκτες που μετράται το φαινόμενο του υπερτουρισμού όπως είναι η πυκνότητα και η ένταση του τουρισμού, οι αερομεταφορές, οι κρουαζιέρες, οι πλατφόρμες ενοικίασης ιδιωτικών κατοικιών και ενοικιαζόμενων δωματίων και άλλα εργαλεία κυρίως στο διαδίκτυο, χρησιμεύουν για τους φορείς διαχείρισης του φαινομένου προκειμένου να ελέγχεται ευκολότερα και να είναι διαχειρίσιμο. Κατά την υλοποίηση της εργασίας θα οριστούν τουριστικές διαδρομές και θα ταξινομηθούν σύμφωνα με τις πηγές. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί έρευνα για να βρεθούν τα μέρη της Κρήτης που εμφανίζεται το φαινόμενο του υπερτουρισμού και θα αναφερθεί και αναλυθεί σε συνδυασμό με οπτικοποίηση σε χάρτη του προορισμού. Ταυτόχρονα θα να γίνει μια αναφορά στην ανάλυση του φαινομένου όχι μόνο σε χωρικό αλλά και σε χρονικό επίπεδο με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων. Στο τέλος της έρευνας τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί θα απεικονισθούν σε διαγράμματα που θα βοηθήσουν ώστε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα της μελέτης των τουριστικών διαδρομών (υφιστάμενων ή νέων) και η μέτρηση του υπερτουρισμού στη περιφέρεια Κρήτης.
Description
Keywords
Υπερτουρισμός, Φέρουσα ικανότητα, Αφίξεις τουριστών, Διανυκτερεύσεις
Citation