Σχεδίαση και δημιουργία ψηφιακής οπτικοακουστικής εφαρμογής για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στο Δήμος Ήλιδας.

Abstract

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την δημιουργία βίντεο, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Ήλιδας, με τη χρήση του προγράμματος adobe premiere. Το Premiere είναι γενικά, αναπτυσσόμενη εφαρμογή και για αυτό το λόγο οι σχεδιαστές του είναι ενθουσιώδεις για κάθε νέο ανεξάρτητο προγραμματιστή, σχεδιαστή που θα δημιουργήσει ή θα αναβαθμίσει μέρος του κώδικα, ή θα προσθέσει ένα νέο στοιχείο. Παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες και εικόνες από τα μέρη που θα φωτογραφηθούν και θα βιντεοσκοπηθούν, για να χρησιμοποιηθούν για την υλοποιήσει του βίντεο, καθώς και την λειτουργία του προγράμματος με τις εντολές κα τα εφέ που θα χρησιμοποιηθούν.

Description

Keywords

Adobe Premiere, Ήλιδα, Βίντεο

Citation