Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών σύμφωνα με τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

Thumbnail Image
Date
2021
Authors
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract
Η επιστήμη της γεωπονίας οδήγησε σε καθοριστική ανοδική τάση των αποδόσεων του φυτικού κεφαλαίου, ικανοποιώντας σε σημαντικό βαθμό τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία έτη, υπήρξε εστίαση της γεωργίας προς μια ποιοτική κατεύθυνση με κυριότερο σκοπό την αειφορία, εφαρμόζοντας συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα μας είναι το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που εφαρμόζεται με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 και AGRO 2.2, της AGROCERT. Στη σημερινή εποχή, η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων γεωργικής παραγωγής οδηγεί στην υιοθέτηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής, που συνδυάζεται με την εφαρμογή καινούριων τεχνολογιών, καλλιεργητικών τεχνικών και την αντίστοιχη πιστοποίηση. Αυτή εντάσσει ωφέλιμες φυσικές δράσεις σε σύγχρονες γεωργικές εφαρμογές και έχει σαν κυριότερο στόχο την αισθητή μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών περιέχει σύνολο αρχών και δράσεων οι οποίες εφαρμόζονται εστιάζοντας σε καθορισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος και διαφοροποιείται από τη βιολογική γεωργία σε ό,τι έχει να κάνει με τα βασικότερα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί, αναδεικνυόμενη στο σύγχρονο είδος Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Μέσω της χρησιμοποίησης ασύρματων δικτύων αισθητήρων γίνεται εφικτή η εφαρμογή της εκδοχής ‘Γεωργίας Ακριβείας’.
Description
Keywords
Αειφορία, Agrocert, Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, Γεωργία Ακριβείας
Citation