Η συνεργατική οικονομία (οικονομία του διαμοιρασμού) στον τομέα του τουρισμού

Thumbnail Image
Date
2023-01-10
Authors
Τσιώτα, Αικατερίνη Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο τουρισμός παραμένει ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς στον κόσμο. Αποτελεί βασικό μέρος μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας υπηρεσιών, δημιουργώντας εισόδημα και συνάλλαγμα, παρέχοντας θέσεις εργασίας, τονώνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και στηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες. Οι τουριστικές εξαγωγές είναι οικονομικά σημαντικές, για ορισμένες χώρες το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν τους και έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εγχώρια οικονομία σε σχέση με άλλους εξαγωγικούς τομείς. Η εμφάνιση και η αξιοσημείωτα δυναμική ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, βασισμένων σε ευρύτερες έννοιες συνεργατικής οικονομίας και οικονομίας διαμοιρασμού, έχει τροποποιήσει τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αναψυχής, συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής αγοράς, και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού.
Description
Keywords
Συνεργατική οικονομία, Οικονομία διαμοιρασμού, Τουρισμός
Citation