Οικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου

Thumbnail Image
Date
2011-07-29T05:40:10Z
Authors
Ασημακόπουλος, Σπύρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
H Δημόσια Υγεία είναι ο πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Ο Τομέας της Υγείας διαφέρει από τους άλλους τομείς της οικονομίας. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταγραφής λογαριασμών υγείας του ΟΟΣΑ, υγειονομική δαπάνη είναι το σύνολο των δαπανών για δραστηριότητες μέσω της χρήσης ιατρικής, φαρμακευτικής, νοσοκομειακής και παραϊατρικής γνώσης και τεχνολογίας που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη ασθενειών, στη θεραπεία νοσημάτων και στη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας, στη φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη βοήθεια για αξιοπρεπή θάνατο και στην παροχή και διαχείριση προγραμμάτων υγείας, ασφάλισης και χρηματοδότησης. H φαρμακευτική αγορά είναι μια από τις περισσότερο ρυθμιζόμενες αγορές της οικονομίας, με αυστηρούς ελέγχους για την ασφάλεια και τη δραστικότητα των φαρμάκων, στις νομοθεσίες για τις πατέντες των νέων φαρμάκων, στους κανονισμούς για τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων και πλήθος άλλων πολιτικών για τον έλεγχο και τη προστασία της προσφοράς και της ζήτησης στα φάρμακα.
Description
Keywords
Φαρμακευτική αγορά, Οικονομική πολιτική
Citation