Κοστολόγηση της καλλιέργειας της πορτοκαλιάς στο νομό της Αιτωλοακαρνανίας

Thumbnail Image
Date
Authors
Ρούσσης, Χρήστος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κοστολόγηση της καλλιέργειας τη πορτοκαλιάς στον νομό της Αιτωλοακαρνανίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων σε παραγωγούς του νομού και είχε σαν στόχο την καταγραφή των δαπανών της καλλιέργειας και την εξαγωγή ενός αποτελέσματος σχετικά με το κόστους παραγωγής. Παράλληλα γίνεται μια ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών που απαιτούνται για την συγκεκριμένη καλλιέργεια καθώς επίσης περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος γίνεται μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και αναλύεται η επίδραση του κάθε συντελεστή παραγωγής στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους. Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθηκε μια σειρά βιβλίων, στατιστικών στοιχείων διαφόρων φορέων, το διαδίκτυο, καθώς και συζητήσεις με γεωπόνους και με ανθρώπους που ασχολούνται πολλά χρόνια με την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς. Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη αυτή είναι ότι η συγκεκριμένη καλλιέργεια αν και απαιτεί πολλά έξοδα για την εγκατάσταση και τη συντήρησή της, παρέχει στον παραγωγό ένα σημαντικό γεωργικό εισόδημα. Τέλος, η καλλιέργεια της πορτοκαλιάς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εθνική και την ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία καθώς αποτελεί μια από της πιο σημαντικές καλλιέργειες του πρωτογενή τομέα. Λέξεις Κλειδιά: Πορτοκάλι, Αιτωλοακαρνανία, Κόστος Παραγωγής, Ακαθάριστη Πρόσοδος, Γεωργικό Εισόδημα
Description
Keywords
Πορτοκάλια, Αιτωλοακαρνανία, Κόστος παραγωγής, Ακαθάριστη πρόσοδος, Γεωργικό εισόδημα
Citation