Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στις startup επιχειρήσεις

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Μέξης, Περικλής
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία έχει θέμα τον ρόλο που διαδραματίζει το ψηφιακό μάρκετινγκ στις startup επιχειρήσεις . Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι απαραίτητο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, ειδικά στη σημερινή εποχή λόγω του αυξημένου επιπέδου ψηφιοποίησης και έχει γίνει σημαντικός παράγοντας για τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση και την εφαρμογή των στρατηγικών μάρκετινγκ τους. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αναφορά στο έκαστο κεφάλαιο καθώς και στους στόχους της εν λόγω εργασίας. Στο δεύτερο και το τρίτος μέρος, το οποίο αποτελεί́ το γενικό́ μέρος της εργασίας, αναφέρεται στα βασικές αρχές των νεοσύστατων επιχειρήσεων και του ψηφιακού μάρκετινγκ. Στο τέταρτο μέρος γίνεται αναλυτική αναφορά στις διάφορες στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ που δύναται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και το πέμπτο μέρος αναφέρει τα συμπεράσματα της εν λόγω εργασίας. Η εργασία συγκεκριμένα βοήθησε στην κατάληξη ορισμένων συμπερασμάτων για τις στρατηγικές το μάρκετινγκ του ψηφιακού μάρκετινγκ και πως μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση επιχειρηματικών σχέσεων των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ αναγνωρίζεται πράγματι ως ένας δημιουργικός και αποτελεσματικός τρόπος απόκτησης, διατήρησης και δημιουργίας σχέσεων με τους πελάτες. Τα διαδικτυακά κανάλια και πλατφόρμες έχουν αναγνωριστεί ως τα πιο ωφέλιμα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Description
Keywords
Ψηφιακό μάρκετινγκ, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Νεοσύστατες επιχειρήσεις
Citation