Τα ουσιαστικά του δράστη σε -τη(ς) : μια μορφο-σημασιολογική ανάλυση

Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Μικρούλη, Γεωργία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα ουσιαστικά του δράστη σε -τη(ς) από μια μορφολογική και σημασιολογική σκοπιά. Συγκεκριμένα, σε ένα πρώτο στάδιο γίνεται μια συζήτηση σχετικά με τους περιορισμούς -σημασιολογικούς και μορφοσυντακτικούς- που επενεργούν κατά το σχηματισμό αυτών των ουσιαστικών και διαπιστώνεται ότι αν και είναι αρκετά ισχυροί σε ελάχιστες περιπτώσεις παραβιάζονται. Επίσης, εξετάζονται ακροθιγώς ζητήματα σχετικά με τις (προβληματικές) ρηματικές βάσεις παραγωγής που επιλέγονται καθώς και περιπτώσεις κενών στην παραγωγική διαδικασία. Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην εξέταση της πολύσημης φύσης των ουσιαστικών αυτών μιας και μπορεί να δηλώνουν τον δράστη -έμψυχο ή άψυχο- μιας ενέργειας ή/και το όργανο. Η ανάλυσή τους γίνεται με βάση το σχήμα επέκτασης της σημασίας του Booij αλλά και βάσει του μοντέλου Construction Morphology μέσω του οποίου προσδιορίζονται οι διαφορετικές σημασίες των ουσιαστικών και αναπαρίσταται ικανοποιητικά η συστηματική σχέση μορφής και σημασίας. Βέβαια, στο πλαίσιο της εργασίας εξετάζεται κριτικά και μια διαμετρικά αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία η συνύπαρξη των σημασιών του δράστη και οργάνου στα ουσιαστικά αυτά αποτελεί μια περίπτωση ομωνυμίας. Τέλος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στα ρηματικά σύνθετα σε -τη(ς) και σε μερικά αμφιλεγόμενα ζητήματα που αφορούν τη σειρά εφαρμογής των διαδικασιών της παραγωγής και της σύνθεσης κατά το σχηματισμό τους καθώς και σε περιπτώσεις συν-εμφάνισης δύο παραγωγικών διαδικασιών.
Description
Keywords
Ουσιαστικά του δράστη, Πολυσημία, Ομωνυμία, Ρηματικά σύνθετα
Citation