Σχεδιασµός και υλoπoίηση συστήµατoς διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων (ERP)

Thumbnail Image
Date
2022-11-15
Authors
Σάνος, Θεόδωρος
Αντωνίου, Αθανάσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το επιχειρηματικό περιβάλλον, σε παγκόσμια κλίμακα, έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανασφάλεια που επικρατεί στην οικονομία των δυτικών χωρών, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των πολυεθνικών εταιριών, έχει επιφέρει τεράστια πίεση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τον ανελέητο ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς και την ανάγκη χρήσης εξελιγμένης τεχνολογίας, όπως αυτή των πληροφοριακών συστημάτων. Όμως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως το υψηλό κόστος δυσχεραίνουν την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, γνωστό και ως ERP (Enterprise Resourses Planning), με αποτέλεσμα να στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις, όπως τα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση, μέσω εκτενούς ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της χρήσης ενός ERP ανοικτού κώδικα, καθώς επίσης και των λόγων που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να αποτρέψουν μία επιχείρηση γενικά, αλλά και μια μικρομεσαία ειδικότερα, να επιλέξει ένα λογισμικό ERP. Παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία ενός οδηγού/ εγχειριδίου του λογισμικού Open ERP για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν στην υιοθέτησή του, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία και τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του.
Description
Keywords
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Οδηγός Dolibarr ERP-CRM
Citation