Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-05-31

Authors

Αλαφογιάννης, Αγησίλαος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσα από τη περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και της Περιφέρειας Κρήτης. Οι δύο αυτές περιπτώσεις αποκαλύπτουν και σκιαγραφούν τις βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζεται η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αλλά και τα βασικότερα εμπόδια που ανακύπτουν και εν τέλει πως μπορούν να ξεπεραστούν. Για την κάλυψη των αναγκών μας, χρησιμοποιούνται φυσικοί πόροι, οι οποίοι είναι συνήθως δημόσια φυσικά αγαθά. Όσον αφορά τα πλαίσια μιας χώρας, οι φυσικοί πόροι σχετίζονται με τις αξιοποιήσιμες πρωτογενείς ύλες, κάποιες από τις οποίες αντιμετωπίζονται ως πηγές ενέργειας, όπως είναι η βιόσφαιρα, το υπέδαφος, το νερό και η ατμόσφαιρα. Ωστόσο, η βιώσιμη ανάπτυξη σαν ορισμός, όπως αποκαλύπτει η παρούσα διπλωματική δεν συμπεριλαμβάνει μόνο το περιβαλλοντικό πλαίσιο αλλά περιλαμβάνει και οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια με απώτερο στόχο να αναδειχθεί η αρμονική βιωσιμότητα των ανθρώπινων κοινωνιών. Επί της ουσίας μέσα από τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών αλλά και της δυνατότητας του κράτους να την υποστηρίζει, μέσα από τις περιπτώσεις του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης.

Description

Keywords

Οικονομικά πλαίσια, Φυσικοί πόροι, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου

Citation