Αθλητικός τουρισμός : τρόποι και προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα

Thumbnail Image
Date
2023-02-17
Authors
Σιακαβέλλας, Ευθύμιος
Βουτσινά, Ελευθερία Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο αθλητικός τουρισμός έχει κερδίσει αυξανόμενη προσοχή τον περασμένο χρόνο, όχι μόνο λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, αλλά και λόγω της αυξημένης συνειδητοποίησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του επείγοντος χαρακτήρα της περιβαλλοντικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Ο βαθμός ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού είναι συνάρτηση μιας σειράς παραγόντων που συνδέονται με την ευρύτερη τουριστική βιομηχανία. Ο συνδυασμός του αθλητισμού με τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρος και παρουσιάζει ανοδικές τάσεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Επίσης, συμβάλλει στη γενικότερη τουριστική ανάπτυξη, πράγμα που πυροδοτεί τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του. Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιδιώκεται η θεωρητική προσέγγιση αυτής της εξέλιξης μέσα από επιστημονικά άρθρα και έρευνες που βολιδοσκοπούν τις απόψεις των τουριστών για τον αθλητικό τουρισμό στη χώρα μας. Επιπλέον, ανιχνεύονται τα εμπόδια στην εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπισή του.
Description
Keywords
Αθλητικός τουρισμός, Υποδομές, Περιβάλλον
Citation