Η γραφειοκρατία στη διοίκηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως παράγοντας εργασιακού και συναισθηματικού άγχους

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-27

Authors

Σαββάκη, Χρυσούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Μέσα από ένα έντονα συγκεντρωτικό σύστημα οργάνωσης της εκπαίδευσης οι διευθυντές των σχολικών μονάδων προσπαθούν να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στον κεντρικό ιεραρχικό έλεγχο που τους επιβάλλεται και την ευελιξία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. Το άγχος που βιώνουν είναι εμφανές σε όλους τους τομείς της ζωής τους, με αντίστοιχες επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης εργασιακού και συναισθηματικού άγχους των διευθυντών των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με τον φόρτο της γραφειοκρατικής δομής της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Το δείγμα προέκυψε από ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν και συλλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε επειδή μπορούν να δοθούν απαντήσεις απρόσωπα, ανώνυμα, γρήγορα και εύκολα και μπορεί να γίνει η συλλογή τους σε μικρό χρονικό διάστημα. Το πρώτο μέρος περιέχει δημογραφικά ερωτήματα. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 5 ερωτήματα 5 βάθμιας κλίμακας Likert, σχετικά με το συναισθηματικό άγχος, ενώ το τρίτο μέρος περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις 5βάθμιας κλίμακας Likert που ερευνούν τους παράγοντες επαγγελματικού άγχους των διευθυντών. Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις ελληνικών και ξένων επιστημονικών εργασιών χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της θεωρητικής βάσης της εργασίας. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM Statistics (version 25). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι διευθυντές βιώνουν αρκετό συναισθηματικό και εργασιακό άγχος, όμως τους ικανοποιεί η θέση που κατέχουν και θα την διεκδικούσαν σε επόμενες κρίσεις. Επίσης αναδεικνύεται η ανάγκη για προσπάθεια βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών προκειμένου να καταπολεμηθεί το άγχος σε αυτήν την ομάδα εργαζομένων, αλλά και η ανάγκη περαιτέρω κατανόησης της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων των στρεσογόνων παραγόντων και των πόρων, παράλληλα με αποτελεσματικούς τρόπους υποστήριξης των διευθυντών.

Description

Keywords

Γραφειοκρατία, Εκπαιδευτικοί, Διευθυντές, Άγχος, Στρες, Επαγγελματικό ή εργασιακό άγχος

Citation