Σύγχρονες χρήσεις της βιοτεχνολογίας στην βελτίωση φυτών

Thumbnail Image
Date
2022-09-26
Authors
Αλεξοπούλου, Παναγιώτα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής αναφέρεται στις σύγχρονες χρήσεις της βιοτεχνολογίας στην βελτίωση των φυτών. Τις τελευταίες χιλιετίες, οι ανθρώπινοι πληθυσμοί έχουν ανακατασκευάσει τακτικά τις θέσεις διαβίωσής τους, αλλάζοντας τόσο τον τρόπο με τον οποίο αποκτούν τροφή όσο και τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Για παράδειγμα, τα τελευταία 12.000 χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπινων πληθυσμών μεταπήδησε από την αναζήτηση τροφής στην άσκηση διαφορετικών μορφών γεωργίας. Η στροφή προς τη γεωργία είναι ευρέως κατανοητό ότι έχει επηρεάσει πολλές πτυχές της ανθρώπινης δημογραφίας και βιολογίας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου θνησιμότητας, της αύξησης του πληθυσμού, του μεγέθους του σώματος των ενηλίκων και των φυσικών δεικτών υγείας. Ωστόσο, αυτές οι τάσεις δεν έχουν ενσωματωθεί σε ένα γενικό εννοιολογικό πλαίσιο και υπάρχει ανεπαρκής κατανόηση του γιατί οι πληθυσμοί έτειναν να αυξάνουν το μέγεθος του πληθυσμού σε περιόδους που οι δείκτες υγείας επιδεινώθηκαν. Ανά τους αιώνες, υπήρξε πληθώρα καινοτομιών, κάτι το οποίο μας δείχνει πως το περιβάλλον, η κοινωνία και η παραγωγή τροφής αλληλεξαρτούνται. Στα μέσα του 1990 η ανθρωπότητα βρέθηκε στο κατώφλι μιας νέας εποχής στην γεωργία. Για πρώτη φορά έχουμε την εφαρμογή μιας νέας τεχνικής, της βιοτεχνολογίας καθώς και του κλάδου της γενετικής μηχανικής στην γεωργία. Οι παραδοσιακές μέθοδοι καλλιέργειας και εκτροφής ζώων που βασίζονται στις αρχές της κληρονομικότητας αποτελούν επίσης μια μορφή βιοτεχνολογίας και είναι αυτές στις οποίες βασίστηκε η μοντέρνα βιοτεχνολογία η οποία εστιάζει στη τροποποίηση ολόκληρων οργανισμών, ομάδων κυττάρων ή κυτταρικών συστατικών (γενετική μηχανική). Αυτή η διαδικασία βασίζεται στην ταυτοποίηση γονιδίων που ελέγχουν συγκεκριμένες φυσιολογικές διαδικασίες και τη μεταφορά τους (αυτών των γονιδίων) σε άλλους οργανισμούς των οποίων οι απόγονοι φέρουν το χαρακτηριστικό. Οι δυνατότητες που δημιουργούνται από τη μεταφορά γονιδίων μεταξύ ειδών είναι σημαντικές, καθώς σχετίζονται με πεδία τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους όπως είναι η ιατρική, η ανάκτηση υλών και η ανακύκλωση όπως επίσης και η γεωργία. Στη γεωργία υπάρχουν 5 κύριες εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, όπως: η βελτίωση των καλλιεργειών, ο έλεγχος των εντόμων και των ασθενειών, η αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες, η αύξηση της θρεπτικής αξίας και η βελτίωση της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων. Η τροποποίηση κυττάρων αλλά και ολόκληρων οργανισμών όπως επίσης και η γενετική μηχανική έχει εφαρμοστεί για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων. Η μοντέρνα βιοτεχνολογία συνεισφέρει σημαντικά στο ζήτημα της έλλειψης τροφής, κυρίως μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Τα οφέλη που προκύπτουν μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της διατήρησης των γενετικών πόρων αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία μπορεί να είναι οικολογικά, όπως απελευθέρωση επικίνδυνων οργανισμών στο περιβάλλον, ή οικονομικά, προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την εκμετάλλευση των πόρων μιας χώρας από μία άλλη και την υποκατάσταση των φυσικών προϊόντων με γενετικά τροποποιημένα με συνέπεια την σμίκρυνση των αγορών για τα φυσικά προϊόντα και της απώλειας γενετικού υλικού.
Description
Keywords
Βιοτεχνολογία, Βελτίωση φυτών, Γενετική μηχανική
Citation