Περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με οξεία χολοκυστίτιδα

Thumbnail Image
Date
2022-09-10
Authors
Πολλάκη, Αικατερίνη-Εύα
Ραυτοπούλου, Έλενα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Εισαγωγή: Η χολοκυστίτιδα είναι ο όρος για τη φλεγμονή της χοληδόχου κύστης. Η χοληδόχος κύστη αποτελεί το όργανο που αποθηκεύει τη χολή, η οποία παράγεται στο ήπαρ, και στη συνέχεια την απελευθερώνει στο λεπτό έντερο, όταν απαιτείται, προκειμένου να συμβάλλει στην πέψη του λίπους. Οι χολόλιθοι, σκληρά «βότσαλα» που αποτελούνται από χολή, μπορεί να σχηματιστούν στη χοληδόχο κύστη ή να φράξουν τους χοληδόχους πόρους, προκαλώντας τη δημιουργία πίεσης. Οι πέτρες στη χολή αποτελούν την πιο συνήθη αιτία χολοκυστίτιδας. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν πέτρες στη χολή. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν τα υψηλά τριγλυκερίδια στο αίμα, το υπέρμετρο σωματικό βάρος, την κύηση, τον σακχαρώδη διαβήτη και το οικογενειακό ιστορικό χολοκυστίτιδας. Σκοπός: Οι σκοποί της παρούσας εργασίας είναι αφενός η καταγραφή των πιο σύγχρονών δεδομένων από την σχετική βιβλιογραφία σχετικά με την νόσο (διάγνωση, αντιμετώπιση, ίαση) και αφετέρου η διερεύνηση και καταγραφή του ρόλου του νοσηλευτή στην περιεγχειρητική φροντίδα ασθενών που εμφανίζουν οξεία χολοκυστίτιδα. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας: Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την οξεία χολοκυστίτιδα μέσω της αξιοποίησης κατάλληλων πηγών επιστημονικών κειμένων (Google Scholar, Scopus, PubMed, Elsevier). Συμπεράσματα: Καταληκτικά, η οξεία χολοκυστίτιδα αποτελεί μια νόσο που μπορεί εν δυνάμει να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ασθενή. Η άμεση διάγνωση και θεραπεία είναι κρίσιμη για την επίτευξη θετικής έκβασης. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης, η χειρουργική επέμβαση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, είτε αυτή λαμβάνει χώρα ως ανοιχτή επέμβαση είτε, όπως πλέον προτιμάται πιο συχνά, λαπαροσκοπικά. Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι καθοριστικός σε όλα τα στάδια που σχετίζονται με την περιεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς , από την προετοιμασία του για την επέμβαση εώς και το στάδιο της αποκατάστασης.
Description
Keywords
Οξεία χολοκυστίτιδα, Χολολιθίαση, Χολοκυστεκτομή, Περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα
Citation