Ανάλυση στρατηγικών marketing σε social media για B2C (BUSINESS-TO-CONSUMER) επιχειρήσεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-03-10

Authors

Ζησοπούλου, Χρυσαυγή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάτε η ανάλυση στρατηγικών marketing σε social media για B2C επιχειρήσεις. Αρχικά, αναλύεται η έννοια του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing), οι τύποι του και οι διαφορές του από το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Στην συνέχεια η μελέτη αναλύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στους καταναλωτές, καθώς και τους λόγους που οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν. Έπειτα αναλύονται τα βασικότερα και δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς αναλύονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για B2C επιχειρήσεις (επιχείρηση προς καταναλωτή). Καταληκτικά, αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης δύο μεγάλων εταιριών, Coca-Cola και Pepsi, καθώς συγκρίνονται και αναλύονται ξεχωριστά οι στρατηγικές που ακολουθεί η κάθε μια στα Social media μέσα από διαφημιστικές καμπάνιες, ώστε να προκύψουν κάποια συμπεράσματα, που αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης.

Description

Keywords

Ψηφιακό μάρκετινγκ, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ηλεκτρονικό εμπόριο

Citation