Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά - ΒΚΠ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας
  (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ) Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος; Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος Παναγιώτης; Μυστακίδης, Στυλιανός; Χρονοπούλου, Κυριακή; Mystakidis, Stylianos
  Η Εικονική Πραγματικότητα - ΕΠ (Virtual Reality - VR) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες των τελευταίων δύο δεκαετιών και μπορεί να ορισθεί ως ένας τρισδιάστατος χώρος που παρέχει ισχυρό βαθμό αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Η ΕΠ είναι μια τεχνολογική εφαρμογή υψηλού επιπέδου που περιλαμβάνει προσομοιώσεις πραγματικού χρόνου και αλληλεπιδράσεις μέσα από πολλά κανάλια αισθήσεων. Η υπόσχεση της δεν εντοπίζεται μόνο στην αναπαραγωγή της συμβατικής πραγματικότητας, αλλά και στη δυνατότητα της να δημιουργεί συνθετικές πραγματικότητες χωρίς προηγούμενο. Η ΕΠ έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς όπως στην ιατρική, αρχιτεκτονική, βιομηχανία διασκέδασης, απεικόνιση συστημάτων πληροφοριών, προσομοίωση χειρισμού μηχανών και επικίνδυνων διαδικασιών, ενίσχυση ατόμων με αναπηρία, για στρατιωτικούς σκοπούς και στην εκπαίδευση. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας δε μένει ανεπηρέαστη από τις τεχνολογικές επιδράσεις και τις κοινωνικές προσδοκίες που είναι αποτέλεσμα της ευρύτατης αποδοχής των προγραμμάτων ΕΠ. Ήδη η ραγδαία ανάπτυξη και η χρήση του Διαδικτύου και της Πληροφορικής στην παροχή πληροφοριών και στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων μορφών συμβουλευτικής, όπως την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, τηλεδιασκέψεων, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό να περιγράψει τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς, εφαρμογής της ΕΠ στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και ιδιαίτερα στην παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης μέσα από ήδη υλοποιημένες δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Exploring usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries
  Tsakonas, Giannis; Papatheodorou, Christos; Τσάκωνας, Γιάννης; Παπαθεοδώρου, Χρήστος
  Advances in the publishing world have emerged new models of digital library development. Open access publishing modes are expanding their presence and realize the digital library idea in various means. While user-centered evaluation of digital libraries has drawn considerable attention during the last years, these systems are currently viewed from the publishing, economic and scientometric perspectives. The present study explores the concepts of usefulness and usability in the evaluation of an e-print archive. The results demonstrate that several attributes of usefulness, such as the level and the relevance of information, and usability, such as easiness of use and learnability, as well as functionalities commonly met in these systems, affect user interaction and satisfaction.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  An Ontological Representation of the Digital Library Evaluation Domain
  Tsakonas, Giannis; Papatheodorou, Christos; Τσάκωνας, Γιάννης; Παπαθεοδώρου, Χρήστος
  Digital library evaluation is a complex field, as complex as the phenomena it studies. The interest of the digital library society still remains vibrant after all these years of solidification, as these systems have entered real-life applications. However the community has still to reach a consensus on what evaluation is and how it can effectively be planned. In the present article, an ontology of the digital library evaluation domain, named DiLEO, is proposed, aiming to reveal explicitly the main concepts of this domain and their correlations, and it tries to combine creatively and integrate several scientific paradigms, approaches, methods, techniques, and tools. This article demonstrates the added value features of the ontology, which are the support of comparative studies between different evaluation initiatives and the assistance in effective digital library evaluation planning.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Integration of Library Services with Internet of Things Technologies
  Stefanidis, Kyriakos; Tsakonas, Giannis; Στεφανίδης, Κυριάκος; Τσάκωνας, Γιάννης
  The SELIDA framework is an integration layer of standardized services that takes an Internet-of-Things approach for item traceability in the library setting. The aim of the framework is to provide tracing of RFID tagged physical items among or within various libraries. Using SELIDA we are able to integrate typical library services—such as checking in or out items at different libraries with different Integrated Library Systems—without requiring substantial changes, code-wise, in their structural parts. To do so, we employ the Object Naming Service mechanism that allows us to retrieve and process information from the Electronic Product Code of an item and its associated services through the use of distributed mapping servers. We present two use case scenarios involving the Koha open source ILS and we briefly discuss the potential of this framework in supporting bibliographic Linked Data.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αναγνωσιμότητα ηλεκτρονικών κειμένων: μια αρχική προσέγγιση
  (2009-09-08T09:48:48Z) Τσάκωνας, Γιάννης; Tsakonas, Giannis
  Το παρόν άρθρο επιχειρεί μία θεωρητική προσέγγιση του θέματος της αναγνωσιμότητας των ψηφιακών μέσων. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εισαγωγή στο συγκεκριμένο θέμα, μέσω μιας σύνοψης συμπερασμάτων διαφόρων ερευνητικών προσπαθειών και δημοσιεύσεων από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 έως σήμερα. Παρουσιάζεται επίσης μία σειρά από χρήσιμες υποδείξεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την καλύτερη ενημέρωση όλων εκείνων που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν κείμενα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιμένει στην αντιμετώπιση θεμάτων τυπογραφίας και δεν αναλύει παράγοντες που άπτονται του ίδιου του μέσου.
Πνευματικά δικαιώματα: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών