Συγκριτική μελέτη της πορείας πώρωσης οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας σε ασθενείς με εκφυλιστική νόσο σπονδυλικής στήλης. Μπορεί η χρήση κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη να υποκαταστήσει τα οστικά αυτομοσχεύματα;

Thumbnail Image
Date
2007-06-28T05:40:10Z
Authors
Κουρέας, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Πρόκειται για μια προοπτικη, συγκριτική, τυχαιοποιημένη, κλινική και ακτινολογική μελέτη της εξέλιξης της πώρωσης οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας με τη χρήση είτε αυτόλογου μοσχευματός είτε κοραλλιογενους υδροξυαπατίτη είτε μιγματος των δύο. Μελετήθηκαν 3 ομάδες ασθενών Α, Β και Γ με 18, 19 και 20 ασθενείς αντιστοιχά. Στην πρώτη ομάδα χρησιμοποιήθηκε μόνο αυτόλογο μόσχευμα, στη δεύτερη κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης και αυτόλογο μόσχευμα και στην τρίτη ομάδα μόνο κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης. Η εκτίμηση ήταν κλινική και ακτινολογική. Διαπιστώθηκε ότι η ενσωμάτωση του κοραλλιογενούς υδροξυαππατίτη χρειάζεται επααρκή αποφλοιωμένη οστική επιφάνεια και η τοποθετηση του στα οπισθοπλάγια σπονδυλικά στοιχεία δεν οδηγεί σε σπονδυλοδεσία. Όμως η τοποθετησή του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη στα οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία οδηγεί σε σπονδυλοδεσία στον αναμενόμενο χρόνο.
Description
Keywords
Πώρωση, Οπίσθια σπονδυλοδεσία, Κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης, Αυτόλογο μόσχευμα
Citation