Το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια

Thumbnail Image
Date
2022-12
Authors
Σακκά, Νικολέτα
Σβορώνος, Παναγιώτης-Αριστείδης
Σαμαλέκος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο «Το Δημόσιο και Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια» είναι, αφενός η περιγραφή και παρουσίαση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα από το 1980 μέχρι το 2020 με ό,τι αυτό εμπεριέχει και αφετέρου την περιγραφή και παρουσίαση του ιδιωτικού χρέους στην χώρα μας. Για την ξεκάθαρη και κατανοητή παρουσίαση των πληροφοριών, η εργασία απαρτίζεται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην ιστορική επισκόπηση του δημόσιου χρέους εστιάζοντας στην Ελληνική Οικονομία από το 1980 μέχρι το 2020. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έννοια του δημόσιου χρέους, οι διακρίσεις και οι τρόποι διαμόρφωσης και μέτρησής του. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού ελλείμματος, την εξέλιξή του στη χώρα μας και τις διακρίσεις του. Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στο πρόβλημα του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στο μέγεθος και στα αίτια δημιουργίας του προβλήματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται η έννοια του ιδιωτικού χρέους και η ιστορική επισκόπησή του. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, μελετιούνται οι κατηγορίες χρεών στη χώρα μας από τις οποίες συντίθεται το ιδιωτικό χρέος.
Description
Keywords
Δημόσιο χρέος, Δημοσιονομικό έλλειμμα, Ιδιωτικό χρέος
Citation