Σχολική κουλτούρα και όργανα διοίκησης : η περίπτωση του Συλλόγου Διδασκόντων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Αχαΐας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-27

Authors

Νίτση, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το κέντρο της παρούσας έρευνας είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο ρόλος του μέσα από τη σχολική μονάδα. Στην Ελλάδα η ευθύνη για την ορθή διοίκηση του σχολείου ανατίθεται στον Σύλλογο Διδασκόντων και στον διευθυντή/διευθύντρια της μονάδας. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων επηρεάζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα της σχολικής μονάδας λειτουργώντας ως όργανο λήψης αποφάσεων. Διενεργήθηκε συνεπώς η συγκεκριμένη έρευνα με συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το δείγμα αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτικοί από τρεις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην περιφέρεια του Νομού Αχαΐας. Στις σχολικές αυτές μονάδες εργάζεται ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός η ερευνήτρια, η οποία επέλεξε τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκόπιμα, επειδή πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι ο σύλλογος διδασκόντων κατέχει δυναμική θέση στη διοίκηση της σχολικής μονάδας εφόσον λαμβάνει δημοκρατικά τις αποφάσεις του, καλλιεργώντας θετικό κλίμα κι ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών του.

Description

Keywords

Σύλλογος διδασκόντων, Ποιοτική κουλτούρα, Συνεργατικά μοντέλα, Ηγεσία, Διοίκηση σχολικών μονάδων, Λήψη αποφάσεων, Διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Citation