Βασικές αρχές ποιοτικού ελέγχου στα νωπά οπωροκηπευτικά

Thumbnail Image
Date
2022-09-23
Authors
Ισιδώρου, Άρης -Αναστάσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο ποιοτικός έλεγχος των νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων. Αρχικά, τονίζονται οι βασικές έννοιες της ποιότητας. Διερευνώνται οι βασικότερες αρχές του ποιοτικού ελέγχου και εξετάζεται η ιστορική ανάπτυξη και η καθιέρωση του ως σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής. Στη συνέχεια, γίνεται μια εμπεριστατωμένη ανάλυση αναφορικά με τις γεωργικές καλλιέργειες. Αναφέρονται οι βασικότεροι ιστορικοί σταθμοί της ανάπτυξης της οργανωμένης γεωργίας και αναλύονται οι έννοιες της γενετικής τροποποίησης των φυτών. Αναλύονται ακόμα η σημασία της κατανάλωσης των οπωροκηπευτικών και τα πολλαπλά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και οι οικονομικές παράμετροι της παραγωγής και της εμπορίας φρούτων και λαχανικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές νομοθετικές αρχές και οι κώδικες που διέπουν την αγορά των οπωροκηπευτικών προϊόντων. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον κώδικα Codex Alimentarius. Αν και γίνεται αναφορά και σε πρότυπα – νομοθετικές αρχές εκτός Ευρώπης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στις ελεγκτικές αρχές που εποπτεύουν την αγορά εντός της ΕΕ. Τέλος, η σημαντική σχέση του ποιοτικού ελέγχου και της παραγωγής των οπωροκηπευτικών προϊόντων γίνεται ξεκάθαρη στο 4ο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα πρότυπα ποιότητας των τροφίμων, όπως το HACCP και το ISO 22000, πρότυπα που χρησιμοποιούνται ευρέως από βιομηχανίες τροφίμων παγκοσμίως. Τονίζεται η σημασία της ασφάλειας των τροφίμων και εξετάζονται τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των οπωροκηπευτικών προϊόντων, όπως το χρώμα, η γεύση, η υφή και η διατροφική αξία. Αναλύονται οι οργανοληπτικές και οι ενόργανες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο για τον έλεγχο των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων. Τέλος αναλύεται μια βιβλιογραφική μελέτη περίπτωσης που αφορά την εφαρμογή ενός ποιοτικού συστήματος φρούτων και λαχανικών σε μεγάλη υπεραγορά λιανικής.
Description
Keywords
Οπωροκηπευτικά προϊόντα, Ποιοτικός έλεγχος, Γεωργικές καλλιέργειες
Citation