Απαλοιφή του γονιδίου του TCF-1 μέσω CRISPR/Cas9 γονιδιωματικής επεξεργασίας και διερεύνηση της επίδρασής του σε προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες

Thumbnail Image
Date
2024-02-19
Authors
Ασμενούδη, Πασχαλιά
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ανάπτυξη των Τ κυττάρων και η απόφαση για την τελική γενεαλογία αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές και περίπλοκες διαδικασίες. Ένας πρωτοπόρος μεταγραφικός παράγοντας που εμπλέκεται δραστικά στον καθορισμό της μοίρας των Τ κυττάρων είναι ο TCF-1, ο οποίος κωδικοποιείται από το γονίδιο TCF7. Ο TCF-1, εκτός από την εμπλοκή του στην ανάπτυξη των Τ κυττάρων, διαθέτει ποικίλους ρόλους, καθώς φαίνεται να συμμετέχει στο μονοπάτι Wnt και στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, επιδιώκοντας να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα του TCF-1, σκοπός είναι η αποσιώπηση του TCF7 σε Τ λευχαιμικά κύτταρα (JURKAT), αξιοποιώντας το σύστημα γονιδιωματικής επεξεργασίας CRISPR/Cas9. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια βιοπληροφορικών εργαλείων δύο μόρια single guide RNA (sgRNA), τα οποία στοχεύουν το συγκεκριμένο γονίδιο. Τα κύτταρα που επέζησαν μετά την επιλογή κλώνων αφορούσαν το δεύτερο μόριο, από τα οποία τελικά εστάλη για αλληλούχηση μόνο ένας κλώνος. Τα αποτελέσματα της αλληλούχησης υποδεικνύουν διαφορές στις βάσεις των τροποποιημένων κυττάρων, έναντι των φυσιολογικών, γεγονός αρκετά ενθαρρυντικό για τη θετική έκβαση του πειράματος.
Description
Keywords
Αποσιώπηση
Citation