Μελέτη υπερτάσεων σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Thumbnail Image
Date
2023-09-14
Authors
Χαραλάμπους, Στυλιανός
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα προπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη υπερτάσεων, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην Επαρχία Λάρνακας στην Κύπρο. Η προσομοίωση έχει ως στόχο την μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς του συστήματος γείωσης κατά τη διάρκεια κεραυνικού πλήγματος για διάφορες περιπτώσεις. Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού ATP – EMTP draw. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναλύονται οι διάφορες μορφές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ για τον πλανήτη και το περιβάλλον. Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογία των ημιαγωγών και της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Επίσης γίνεται περιγραφή του φωτοβολταϊκού φαινομένου και η αρχή λειτουργίας του ηλιακού κυττάρου, αλλά και το ισοδύναμο κύκλωμα του ηλιακού κυττάρου και τα χαρακτηριστικά του. Τέλος, γίνεται εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά συστήματα, στις κατηγορίες και τη δομή τους. Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφεται το φαινόμενο του κεραυνού τα είδη αλλά και οι συνέπειες που έχει το πλήγμα κεραυνού σε κατασκευές και τον άνθρωπο. Επίσης γίνεται αναφορά στο ρεύμα του κεραυνού. Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος δημιουργίας και σχεδιασμού αντικεραυνικής προστασίας για μία κατασκευή. Περιγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται για τον υπολογισμό των παραμέτρων του αντικεραυνικού συστήματος, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του συστήματος αυτού. Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το υπό μελέτη φωτοβολταϊκό πάρκο. Με βάση των υπολογισμών που πραγματοποιούνται καθορίζεται η στάθμη και η μέθοδος προστασίας του φωτοβολταϊκού πάρκου. Στο 6ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ισοδύναμων κυκλωμάτων του αντικεραυνικού συστήματος και δημιουργείται η προσομοίωση μέσω του λογισμικού ATP-EMTP draw. Μέσω της προσομοίωσης εξετάζονται, περιπτώσεις έγχυσης ρεύματος κεραυνού σε σημεία του κυκλώματος με ή χωρίς το φαινόμενο ιονισμού του εδάφους και εξετάζεται η βελτίωση της προστασίας με τη χρήση κατακόρυφων ράβδων γείωσης. Τέλος, πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα διπλωματική εργασία.
Description
Keywords
Φωτοβολταϊκά πάρκα, Αντικεραυνική προστασία, Πλέγμα γείωσης, Γείωση
Citation