Σχεδίαση συστήματος έξυπνης στάθμευσης με χρήση τεχνολογιών UAV και υπολογιστικής όρασης

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Ελευθεριάδη, Ελπίδα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων σε πολλές πόλεις, η στάθμευση αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι μια από τις κύριες αιτίες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας δείχνουν ότι έως και το 30% της κίνησης προκαλείται από οδηγούς που κυκλοφορούν και αναζητούν χώρο στάθμευσης σε περιοχές της πόλης με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι έξυπνες λύσεις στάθμευσης για τις μεγάλες πόλεις είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων. Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί οπτικές μέθοδοι ανίχνευσης δεδομένου ότι το κόστος συντήρησής τους είναι συνήθως χαμηλότερο. Η πηγή των οπτικών μεθόδων μπορεί να είναι μια στατική κάμερα, ένας δορυφόρος ή ένα UAV. Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) χρησιμοποιούνται σε όλο και περισσότερους τομείς σήμερα καθώς μπορούν να χειριστούν αυτόματα την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, της ρύπανσης και άλλων ενδιαφερουσών υπηρεσιών σε ευφυείς πόλεις. Στην διπλωματική αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του streetParking Assistant, το οποίο είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί UAV για να βοηθήσει τους οδηγούς να βρουν θέσεις στάθμευσης σε δρόμους της Ελλάδας. Το σύστημα streetParking Assistant χρησιμοποιεί τεχνικές υπολογιστικής όρασης με βαθιά μάθηση για την ανίχνευση των αυτοκινήτων, σε συνδυασμό με τεχνολογίες GIS για την διαχείριση και την αποθήκευση των γεωγραφικών δεδομένων.

Description

Keywords

Έξυπνες πόλεις, Έξυπνο πάρκινγκ, Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, Ανίχνευση αντικειμένων, Υπολογιστική όραση, Βαθιά μάθηση, Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Γεωαναφορά εναέριων εικόνων

Citation