Αναγνώριση και προτίμηση συγκεκριμένων γεύσεων και οσμών σε υγιή και PD άτομα, ηλικιακού φάσματος 50 – 80 : χρήση ερωτηματολογίων, τεστ όσφρησης, τεστ προτίμησης υγρών και strip test

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-09

Authors

Ρέππα, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εν λόγω έρευνα μελετά την επίδραση της γεύσης και της όσφρησης, στην λειτουργία και την φυσιολογία της κατάποσης, τόσο σε υγιείς όσο και σε ασθενείς που πάσχουν από κάποια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή, όπως η νόσος του Parkinson (Parkinson’s Disease, PD). Σκοπός της πτυχιακής αποτελεί η διερεύνηση των παραπάνω παραμέτρων, ως προς την επίδραση που έχουν στη λειτουργία της κατάποσης αλλά και στον πιθανό θετικό αντίκτυπο, του ανθρακικού στοιχείου των υγρών στην κατάποση. Για την ολοκλήρωση της πτυχιακής μας συγκεντρώθηκαν εικοσιεπτά (27) συμμετέχοντες (24 υγιή άτομα και 3 ασθενείς με PD), συμπεριλήφθηκαν σε μια σειρά επιμέρους επιστημονικών δοκιμασίων, προκειμένου να εκτιμηθεί η γνωστική τους κατάσταση, η ακεραιότητα και η λειτουργία των στοματοπροσωπικών δομών αλλά και η ικανότητα κατάποσης τους. Ακολούθησαν ερωτηματολόγια προσωπικών συνηθειών προτίμησης γεύσεων και οσμών, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τεστ όσφρησης με απτά αντικείμενα και τεστ γεύσης με το Taste Strip Test, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του υπεργονιδίου της γεύσης. Ο διαχωρισμός του δείγματος στις δυο αυτές ομάδες, μας επέτρεψε την μελέτη δυσφαγικών χαρακτηριστικών σε προοδευτικές νευροεκφυλιστικές παθήσεις αλλά και την πιθανή βελτίωση της διαδικασίας της κατάποσης σε νοσούντες, μέσω της πιλοτικής μας μελέτης. Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στην έρευνα, δεν ήταν εφικτή η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, κατά συνέπεια η ερμηνεία των δεδομένων έγινε μόνο περιγραφικά. Παρόλα αυτά, σημειώθηκαν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των γευστικών και των οσφρητικών προτιμήσεων των υγιών ατόμων σε συσχέτιση με τους ασθενείς, σε αντίθεση με τις προτιμήσεις τους κατά την γευστική προτίμηση υγρών, όπου καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές. Τέλος, ως προς την οσφρητική ικανότητα των συμμετεχόντων, βρέθηκαν ουσιαστικές διαφορές, με τις επιδόσεις των υγιών να υπερτερούν έναντι εκείνων που σημείωσαν οι ασθενείς.

Description

Keywords

Γεύση, Όσφρηση, Ανθρακούχο, Κατάποση, Δυσφαγία

Citation